Stichting Spiritual Human Yoga Holland             
Partner of HUE Faculty
    Human and Universal Energy (HUE) after Mr. Luong Minh Dang® Human and Universal Energy®
BEHANDELING - HEALING
Verzoek tot Energetische Behandeling        
NIEUW: Online behandeling start op 1 oktober 2018 Klik hier
 
U kunt een behandeling met Universele Energie aanvragen, welke wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van SHY-Holland.
Klik hiervoor op het woord BEHANDELING.
U verlaat dan deze website en wordt doorgeschakeld naar een speciale webpagina.
Behandelingen met Universele Energie zijn altijd gratis.
 
Een behandeling met Universele Energie mag niet worden beschouwd als een vervanging voor een behandeling of advies van een arts of andere medische beroepsbeoefenaar. De aanvrager wordt dringend aangeraden om bij gezondheidsproblemen altijd het advies van een bevoegde medische beroepsbeoefenaar te vragen.
Onder de Nederlandse wetgeving is het geven en ontvangen van een energetische behandeling toegestaan.
 
 
Energy Transfer Request
 
You can request a healing transfer with Universal Energy, which is given under the responsibility of SHY-Holland.
For this you click on the word HEALING.
You will then leave this website and be forwarded to a special webpage.
Universal Energy Healings are always free.
 
A transfer of Universal Energy cannot be regarded as a substitute for the advice or treatment of a physician or other medical professional. Applicants are strongly recommended for health problems always to seek the advice of a competent medical professional.
Under Dutch law, giving and receiving an energy treatment is allowed.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUW

 

Behandeling met Universele Energie via Video verbinding

 

U kunt via ons formulier een behandeling aanvragen met Universele Energie. Deze behandeling gebeurt op afstand.

Omdat sommigen graag een persoonlijker contact willen (een gezicht willen zien), gaan we dit als proef ook doen via een online videoverbinding.

 

Wie 1 of meer keren een UE behandeling wil krijgen via een videoverbinding, heeft een computer/laptop nodig met een camera. Er is geen speciale software nodig. De eerste keer dat u een verbinding maakt, wordt er automatisch een programma geïnstalleerd.

De volgende keren bent u met 1 klik verbonden.

Denk erom dat u zichtbaar bent (dat is een voorwaarde) voor iedereen die op dat moment meedoet. U hoeft geen naam in te vullen als u niet wilt dat die zichtbaar is, maar uw gezicht moet wel te zien zijn. Wilt u dit niet, dan moet u op de normale manier een behandeling aanvragen via het formulier.

 

Iedere werkdag (maandag tot en met vrijdag) wordt er om 19.00 uur een behandeling gegeven.

Wie dan door wil gaan, en ook in de weekends de behandeling wil ontvangen, vult het formulier in en wordt dan automatisch 14 dagen doorbehandeld. Een videobehandeling is dan niet meer nodig.

 

Wat moet u doen:

Om een behandeling te krijgen moet u om 19.00 uur klaar zitten. Daarom moet u 10 minuten van tevoren een verbinding maken. Na de behandeling wordt de verbinding verbroken.  

Om een verbinding te maken klikt u op deze link https://zoom.us/j/638502123

De eerste keer (doe dit een half uurtje van tevoren, of nog eerder) wordt het Zoom Programma automatisch geïnstalleerd. U ziet eerst een scherm waarop staat “download and run Zoom” en u krijgt waarschijnlijk enkele keren de vraag of het geïnstalleerd mag worden. U antwoordt steeds ja. Als u eventueel een naam moet invullen, gebruik dan NIET uw naam, maar een alias. Nadat het programma is geïnstalleerd bent u verbonden. Als het goed is ziet u zichzelf, en eventuele andere deelnemers.

Wacht nu af tot de behandelaar verschijnt om 19.00 uur. Na een korte uitleg wordt de behandeling gegeven. U kunt daarna afsluiten.

 

Een volgende keer is het klikken op deze link https://zoom.us/j/638502123 voldoende. U bent direct zichtbaar in de videoconferentie. (Het makkelijkste  is om deze pagina opnieuw te bezoeken.)

 

Indien u problemen heeft met deze installatie kunt u een email sturen naar info@shyholland.nl . We kunnen u dan verder helpen.


 
 
Landelijk Nieuws
Online informatie bijeenkomst
17 januari 2019 - 19.30 uur
 
Nieuw, nu ook online behandeling mogelijk
start 1 oktober 2018
 
UE café voor UE studenten en belangstellenden
13 december 2018, Helmond en omstreken
 
Terugkomavond allle niveaus, regio Eindhoven (Let op datum is veranderd in woensdag 14 november)
 
Terugkomdag 02HUE-03HUE & 08HUE studenten, regio Den Haag
10 november 2018
 
Wereld Nieuws
Aruba, 1-3 december 2017
08HUE (N20) Conventie
 
Overzicht HUE-Faculty activiteiten
juni, juli, augustus 2017
 
9 - 12 augustus 2017, St. Louis - USA
Congres-Herdenking 10de sterfdag Meester Dang
 
29 maart - 2 april 2017, Aruba
Retreat for Level 20 HUE students
 
27-28 mei 2017, Voorburg
Reunie en Lezing voor HUE studenten